R O M Â N I A

CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENȚIEI ONU PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Autoritate autonomă sub control Parlamentar

Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Independent Living Institute

Centre for Disability Law and Policy - National University of Ireland Galway (NUI)