BULETIN INFORMATIV ANUAL

LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES
LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

  1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice;
  3.  numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  4.  coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  5.  sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  6.  programele şi strategiile proprii;
  7.  lista cuprinzând documentele de interes public;
  8.  lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  9.  modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
Sari la conținut