Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD) este un organism  de experți independenți care monitorizează implementarea Convenției de către statele părți. Toate statele părți sunt obligate să prezinte Comitetului rapoarte periodice cu privire la modul în care drepturile sunt puse în aplicare. Statele trebuie să raporteze inițial, în termen de doi ani de la acceptarea Convenției și după aceea la fiecare patru ani. Comitetul examinează fiecare raport și face propuneri și recomandări generale privind raportul, pe care le consideră adecvate și le transmite statului parte interesat.

Protocolul opțional la Convenție conferă Comitetului competența de a examina plângerile individuale cu privire la presupusele încălcări ale Convenției de către statele părți la protocol.

Comitetul este un organism format din 18 experți independenți care monitorizează punerea în aplicare a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Membrii comitetului servesc în calitate individuală, nu ca reprezentanți ai guvernului. Aceștia sunt aleși dintr-o listă de persoane desemnate de către state la Conferința Statelor Părți pentru o perioadă de patru ani cu posibilitatea de a fi reales o dată (vezi articolul 34 al Convenției).
Toate statele părți trebuie să prezinte Comitetului rapoarte periodice privind modul în care sunt puse în aplicare drepturile consacrate în Convenție. Statele trebuie să raporteze inițial în termen de doi ani de la ratificarea Convenției și, ulterior, la fiecare patru ani. Comitetul examinează fiecare raport și face sugestii și recomandări generale privind raportul. El înaintează aceste recomandări, sub forma observațiilor finale, statului parte în cauză.

În mod normal, Comitetul se reunește la Geneva și organizează două sesiuni pe an.

Membri aleși ai Comitetului pentru drepturile persoanelor cu dizabilități

Lista cu numele, naționalitatea și data mandatelor la care expiră:

Nume

Nationalitate

Termenul la care expiră

Mr. Ahmad AL SAIF Saudi Arabia 31.12.2020
Mr. Danlami Umaru BASHARU(Vice-Chairperson) Nigeria 31.12.2018
Mr. Monthian BUNTAN Thailand 31.12.2020
Mr. Imed Eddine CHAKER
F | E
Tunisia 31.12.2020
Ms. Theresia DEGENER(Chairperson) Germany 31.12.2018
Mr. Jun ISHIKAWA Japan 31.12.2020
Mr. Samuel Njuguna KABUE Kenya 31.12.2020
Mr. Hyung Shik KIM(Rapporteur) Republic of Korea 31.12.2018
Mr. Stig LANGVAD Denmark 31.12.2018
Mr. Lászlo Gábor LOVASZY Hungary 31.12.2020
Mr Robert George MARTIN New Zealand 31.12.2020
Mr. Martin Babu MWESIGWA Uganda 31.12.2020
Mr. Carlos Alberto PARRA DUSSAN Colombia 31.12.2018
Mr. Coomaravel PYANEANDEE(Vice-Chairperson) Mauritius 31.12.2018
Mr. Valery Nikitich RUKHLEDEV
E | R
Russian Federation 31.12.2020
Mr. Jonas RUSKUS Lithuania 31.12.2018
Mr. Damjan TATIC (Vice-Chairperson) Serbia 31.12.2018
Mr. Liang YOU People’s Republic of China 31.12.2018