R O M Â N I A

CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENȚIEI ONU PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Autoritate autonomă sub control Parlamentar

Anunt concurs recrutare pentru ocuparea

Anunt  Formular înscriere concurs  Declarație pe proprie răspundere cf. O.U.G. nr. 24 din 2008  Anexă formular de înscriere concurs

Read More

Rezultatul final la concursul pentru

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional superior, Compartimentul

Read More

Rezultatul probei interviu pentru concursul

Rezultatul probei interviu pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție de consilier juridic - Compartimentul Juridic din data

Read More

Rezultatul probei scrise pentru concursul

Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a funcției publice de execuție de consilier juridic - Compartimentul Juridic din data

Read More
Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției pubice vacante de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul juridic

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției pubice vacante de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional superior

Read More
CAMPANIA DE VACCINARE