REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ DE CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE CLASA I,

Mai mult

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice clasa

Mai mult

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice clasa

Mai mult

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă de consilier ahiziți punblice clasa

Mai mult

Planificare proba interviu candidati inscrisi la selectia pentru experti independenti

Planificare proba interviu candidati inscrisi la selectia pentru experti independenti sesiunea noiembrie 2023

Mai mult

Tabel cu rezultatul contestatiei la proba selectiei dosarelor pentru experti

Tabel cu rezultatul contestatiei la proba selectiei dosarelor pentru experti independenti

Mai mult

Anunț concurs în vederea ocupării funcției publice vacantă de execuție

Anunțul  concurs în vederea ocupării funcției publice vacantă de execuție de consilier achiziții publice clasa I, grad profesional superior din

Mai mult

Anunt selectie experti independenti noiembrie 2023

Anunt selectie experti independenti noiembrie 2023 ANEXA-1-cerere-inscriere ANEXA-2-declaratie-pe-proprie-raspundere ANEXA-3-ACORD-INREGISTRARE ANEXA-4-BIBLIOGRAFIE

Mai mult

Rezultatul final la examenul de recrutare în vederea ocupării funcției

Rezultatul final la examenul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I,

Mai mult

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional în

Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional în funcția publică de execuție de inspector de monitorizare clasa I,

Mai mult

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacantă de execuție de consilier achiziții publice clasa

Mai mult

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional în funcția publică de execuție de inspector de monitorizare clasa

Mai mult

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional în funcția publică de execuție de inspector de monitorizare clasa

Mai mult

Rezultatul selecției dosarului la examenul de promovare în grad profesional

Rezultatul selecției dosarului la examenul de promovare în grad profesional în funcția publică de execuție de inspector de monitorizare clasa

Mai mult

Anuntul concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție

Anuntul concurs în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior din

Mai mult

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

ANUNT EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL  Formular de inscriere la concurs sau examen de promovare grad profesional

Mai mult

Rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției

Rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuție de consilier gradul IA din cadrul Compartimentului

Mai mult

Rezultatul probei interviu la examenul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul probei interviu la examenul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție de consilier gradul IA din

Mai mult

Rezultatul probei scrise la examenul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul probei scrise la examenul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție de consilier gradul IA din

Mai mult

Rezultatul probei scrise la examenul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul probei scrise la examenul de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacantă de execuție de consilier achiziții publice clasa

Mai mult

Rezultatul final la examenul de recrutare în vederea ocupării funcției

Rezultatul final la examenul de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacantă de execuție de consilier achiziții publice clasa I,

Mai mult

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale vacantă de execuție de consilier gradul IA din

Mai mult

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de vacantă de consilier achiziții publice clasa I,

Mai mult

Anunț concurs de recrutare pentru funcția contractuală de consilier gradul

Anunț concurs de recrutare pentru funcția contractuală de consilier gradul IA din cadrul Compartimentului administrativ

Mai mult

Rezultatul final la examenul de recrutare în vederea ocupării funcției

Rezultatul final la examenul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție de consilier gradul IA din cadrul

Mai mult

Rezultatul probei scrise la examenul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul probei scrise la examenul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție de consilier gradul IA din

Mai mult

Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacante

Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de consilier achiziții publice clasa I grad profesional

Mai mult

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale vacantă de execuție de consilier gradul IA din

Mai mult

Erată la anuntul concurs recrutare funcție contractuală de consilier gradul

Erată la anuntul concurs recrutare funcție contractuală de consilier gradul IA administrativ din cadrul Compartimentului administrativ

Mai mult

Anunt concurs recrutare funcție contractuală de consilier gradul IA administrativ

Anunt concurs recrutare funcție contractuală de consilier gradul IA administrativ

Mai mult

Rezultat final la examenul de promovare în grad profesional în

Rezultat final la examenul de promovare în grad profesional în funcția publică de execuție de inspector de monitorizare clasa I

Mai mult

Rezultatul final la examenul de recrurare în vederea ocupării funcției

Rezultatul final la examenul de recrurare în vederea ocupării funcției publice vacante de conducerede director grad II din cadrul Directiei

Mai mult

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE EXECUȚIE DE INSPECTOR DE MONITORIZARE CLASA

Mai mult

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE INSPECTOR DE MONITORIZARE CLASA

Mai mult

Rezultatul probei scrise la examenul de recrurare în vederea ocupării

Rezultatul probei scrise la examenul de recrurare în vederea ocupării funcției publice de conducere de director grad II

Mai mult

Tabel cu rezultatul contestatiei la proba interviu pentru experti independenti

Tabel cu rezultatul contestatiei la proba interviu pentru experti independenti

Mai mult

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional în funcția publică de execuție de inspector de monitorizare clasa

Mai mult

Rezultat selectie experti independenti sesiunea mai-iunie 2023

Rezultat selectie experti independenti sesiunea mai-iunie 2023

Mai mult

Rezultatul selectiei dosarului la examenul de recrurare în vederea ocupării

Rezultatul selectiei dosarului la examenul de recrurare în vederea ocupării funcției publice

Mai mult

Rezultat selectie experti independenti sesiunea 08.05 – 09.06.2023

Rezultat selectie experti independenti sesiunea 08.05 - 09.06.2023

Mai mult

Anunț examen promovare în grad profesional pentru funcțiile publice de

Anunț examen promovare în grad profesional pentru funcțiile publice de execuție de inspector de minitorizare clasa I, grad profesional superior

Mai mult

Anunt selectie experti independenti

Anunt selectie experti independenti ANEXA 1 cerere inscriere ANEXA 2 declaratie pe proprie raspundere ANEXA 3 ACORD INREGISTRARE ANEXA 4

Mai mult

Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de

Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere de director grad II din cadrul Direcției economice, admnistrative

Mai mult

Rezultat final la concursul pentru funcția publica de conducere de

Rezultat final la concursul pentru funcția publica de conducere de șef serviciu grad II din cadrul Serviciului de monitorizare

Mai mult

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul probei interviu pentru funcția publica de conducere de șef serviciu grad II din cadrul Serviciului de monitorizare din data

Mai mult

Rezultatul contestației la proba scrisă pentru concursul de recrutare în

Rezultatul contestației la proba scrisă pentru concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere de șef serviciu grad

Mai mult

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul probei scrise concurs funcție publica de conducere de șef serviciu grad II Serviciului de moniroeizare din data de 17.03.2023

Mai mult

Planificare proba interviu candidati inscrisi la selectia pentru experti independenti

Planificare proba interviu candidati inscrisi la selectia pentru experti independenti sesiunea martie 2023

Mai mult

Rezultatul probei selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la selectia pentru experti

Rezultatul probei selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la selectia pentru experti independenti

Mai mult

Rezultatul final la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției

Rezultatul final la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector de monitorizare clasa I grad

Mai mult

Rezultatul final la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției

Rezultatul final la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector de monitorizare clasa I grad

Mai mult

Rezultatele selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatele selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere de șef serviciu

Mai mult

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de xecuție de inspector de monitorizare clasa I

Mai mult

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de xecuție de inspector de monitorizare clasa I

Mai mult

Rezultatul probei scrise concursul de recrurare în vederea ocupării funcției

Rezultatul probei scrise concursul de recrurare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector de monitorizare clasa I grad

Mai mult

Rezultatul probei scrise concursul de recrurare în vederea ocupării funcției

Rezultatul probei scrise concursul de recrurare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector de monitorizare clasa I grad

Mai mult

Anunt important

Anunt prelungire selectie dosare

Mai mult

Rezultatul contestației selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea

Rezultatul contestației selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector de monitorizare clasa

Mai mult

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul de recrurare în vederea ocupării

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrurare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector de monitorizare clasa I

Mai mult

Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul de recrurare în vederea ocupării

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrurare în vederea ocupării funcției publice de execuție de inspector de monitorizare clasa I

Mai mult

Anunt selectie experti independenti

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA EXPERȚILOR INDEPENDENȚI PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR DE MONITORIZARE ÎN INSTITUȚIILE SUPUSE MONITORIZĂRII, DEFINITE DE ART.2, ALIN (2) DIN

Mai mult

Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de

Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere de șef serviciu grad II din cadrul Serviciului de

Mai mult

Anunț concurs recrutare funcție publică de execuție de inspector de

Anunț concurs recrutare funcție publică de execuție de inspector demonitorizare clasa I grad profesional principal Formular de inscriere la concurs

Mai mult

Anunț concurs recrutare funcție publică de execuție de inspector de

Anunț concurs recrutare funcție publică de execuție de inspector demonitorizare clasa I grad profesional superior Formular de inscriere la concurs

Mai mult
Sari la conținut