Consiliul de Monitorizare a fost infiintat prin Legea 8/2016, fiind parte a mecanismelor prevazute de Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati in cadrul articolului 33.

Mecanismele infiintate prin intermediul legii 8/2016 sunt urmatoarele:

  • Consiliul de Monitorizare, autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, sub control parlamentar
  • Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati a fost desemnata in calitate de Mecanism de coordonare privind implementarea Conventiei
  • Punctelor de contact pentru implementarea Conventiei ONU in urmatoarele ministere: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Justitiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, Ministerul Fondurilor Europene

Consiliul de Monitorizare este o autoritate autonoma sub control parlamentar infiintata pentru a proteja, promova si monitoriza modul in care drepturile persoanelor cu dizabilitati aflate in institutii sunt respectate. Prin drepturi ale persoanelor cu dizabilitati se intelege drepturile patrimoniale si nepatrimoniale garantate acestor persoane prin Conventie si prin legi speciale.

Pentru realizarea scopului său, Consiliul de monitorizare îndeplineşte următoarele atribuţii, cu respectarea principiilor legalităţii, respectării demnităţii persoanelor, nediscriminării, egalităţii de şanse, precum şi ale independenţei funcţionale şi a personalului, imparţialităţii şi obiectivităţii:

a) examinează în mod regulat respectarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în cadrul instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2);

b) face recomandări cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi monitorizează implementarea acestora de către entităţile publice sau private care au atribuţii în acest sens;

c) verifică legalitatea prezenţei persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2);

d) sesizează de îndată organele judiciare competente ori de câte ori există indicii că încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi a fost făcută prin fapte de natură penală şi poate face plângere, dacă este cazul, împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată;

e) sesizează autoritatea competentă legal să dispună sancţiuni disciplinare sau contravenţionale ori să suspende, să retragă şi să anuleze acreditarea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

f) primeşte şi analizează notificările de deces transmise conform art. 13 de către instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2);

g) urmăreşte dacă în cazurile de deces al persoanelor cu dizabilităţi instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) sesizează organele judiciare în vederea efectuării autopsiei medico-legale, potrivit legii;

h) facilitează implicarea şi participarea pe deplin a societăţii civile, în special a persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor care le reprezintă, la procesul de monitorizare pe care îl organizează;

i) facilitează accesul, anunţat sau inopinat, al reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 5 alin. (1), în instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), în scopul monitorizării respectării drepturilor lor, pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi o reprezentare independentă în faţa unei instanţe sau în faţa oricărui alt organism independent, organizaţiile neguvernamentale menţionate au calitate procesuală activă în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestor persoane;

j) colaborează, ori de câte ori este necesar, cu instituţia Avocatul Poporului, ca autoritate naţională desemnată pentru prevenirea torturii şi tratamentelor inumane şi degradante;

k) colaborează, ori de câte ori este necesar, cu Punctele de contact, în scopul îndeplinirii de către acestea a rolului care le revine prin Convenţie şi prin prezenta lege.

 
Sari la conținut