ART. 1 – Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.extras din:LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001

Pentru o colaborare mai bună, în conformitate cu „Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public”  vă punem la dispoziţie următoarele formulare:

 
a) Cerere tip – descarcare
b) Reclamatia administrativa – descarcare
c) Legea nr 544 din 2001 – descarcare
 

Formularul de cerere/reclamația administrativă poate fi transmis(a) la Consiliul de Monitorizare, prin una din urmatoarele modalitati:

  • prin poșta electronică, la adresa de email: maticiuc.roxana@consiliuldemonitorizare.ro;
  • accesand formularul alăturat;
  • telefonic la numărul: 0786 547 360;
  • fax la numărul: 0213712758;
  • prin poștă, pe adresa Consiliul de Monitorizare Str. Nerva Traian, Nr. 3, Sector 3, Bucuresti;
  • prin depunere la sediul Consiliului de Monitorizare Str. Nerva Traian, Nr. 3, Sector 3, Bucuresti, în timpul programului de lucru.

Aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Raporte periodice:

RAPORT DE EVALUARE a implementarii Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatii de interes public in anaul 2022

RAPORT DE EVALUARE a implementarii Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatii de interes public in anaul 2021

Sari la conținut