Având în vedere necesitatea respectării principiului transparenței decizionale la nivelul tuturor instituțiilor și autorităților publice, Consiliul de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități invită organizațiile neguvernamentale care desfăşoară programe de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi organizaţiile neguvernamentale care reprezintă persoanele cu dizabilităţi să transmită observații și propuneri privind modificarea și completarea următoarelor acte:


1. Procedură privind activitatea de monitorizare
2. Procedură privind selecția experților independenți
3. Protocol-cadru experți independenți

Documentele menționate anterior nu au fost supuse procedurii privind transprența decizională în administrația publică, fiind necesar efortul conjugat al Consiliului de monitorizare și al societății civile, în vederea îmbunătățirii activității Consiliului de monitorizare, astfel încât să reușim, împreună, să îmbunătățim calitatea vieții persoanelor cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor sociale și medicale.

Observațiile și propunerile privind modificarea și completarea actelor vor fi transmise până pe data de 18.05.2021, la adresa de e-mail consiliuldemonitorizare@gmail.com, urmând a fi centralizate și publicate pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare.

Dezbaterea observațiilor și propunerilor se va realiza on-line, la o dată ulterioară, ce va fi anunțată pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare

Sari la conținut