R O M Â N I A

CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENȚIEI ONU PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Autoritate autonomă sub control Parlamentar

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Convenția ONU în limba romană

Convenția ONU în limba engleză

Convenția ONU în limba franceză

Convenția ONU în format ușor de citit (în limba engleză)

Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități