HOTĂRÂRE Nr. 118/2014 din 19 februarie 2014

HOTĂRÂRE Nr. 118/2014 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale Text în vigoare începând cu […]

DECIZIE Nr. 878/2018 din 30 octombrie 2018

DECIZIE Nr. 878/2018 din 30 octombrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE […]

DECIZIE Nr. 877/2018 din 30 octombrie 2018

DECIZIE Nr. 877/2018 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL […]

ORDIN Nr. 189 din 12 februarie 2013

ORDIN Nr. 189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 – […]

ORDIN Nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016

ORDIN Nr. 1887/2016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de […]

ORDIN Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019

ORDIN Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi*) EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE PUBLICAT […]

HOTĂRÂRE Nr. 268 din 14 martie 2007

HOTĂRÂRE Nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Text în vigoare începând […]

LEGE Nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011

LEGE Nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011 Legea asistenţei sociale Text în vigoare începând cu data de 3 februarie 2021 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic […]