R O M Â N I A

CONSILIUL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII CONVENȚIEI ONU PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Autoritate autonomă sub control Parlamentar

SERVICII SOCIALE LICENȚIATE ÎN BAZA LEGII numărul 197 din anul 2012 –  actualizate 09 iunie 2021