Consiliul de Monitorizare face publică Procedura de monitorizare pe care o are în lucru, spre modificare. Menționăm că acest document reprezintă o procedură internă de lucru a instituției, aplicabilă inspectorilor de monitorizare și experților independenți care merg la vizite. Prin urmare, acesta nu reprezintă act cu caracter normativ, deci nu face parte din actele prevăzute în Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
Cu toate acestea, echipa Consiliului de Monitorizare propune aplicarea pașilor de consultare publică din dorința de a implica organizațiile neguvernamentale și societatea civilă în procesul de monitorizare pe care îl desfășoară în temeiul Legii nr. 8/2016. Scopul nostru este să oferim posibilitatea celor interesați de promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, prin experiența pe care o au în domeniu, să poată contribui în mod direct la procesul de monitorizare.
Având în vedere cele de mai sus, așteptăm punctele de vedere și propunerile dumneavoastră pe adresa de email secretariat@consiliuldemonitorizare.ro până la data de 30 august 2021. Considerăm că acest termen este suficient având în vedere că prima formă a procedurii a fost afișată pe site-ul Consiliului, pentru consultare publică, în data de 29 aprilie 2021.

 

Procedura monitorizare in lucru