Expoziția de Artă Plastică intitulată sugestiv – ”IEȘIREA DIN LABIRINT – UN NOU ÎNCEPUT” a fost dedicată identificării, susținerii și promovării creativității persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale din România având ca scop principal celebrarea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.

             Lucrările prezentate provin din centrele rezidențiale din țară, realizate cu mijloace și materiale artistice proprii de către persoane cu diverse sau afecțiuni dizabilități fizice, mentale sau asociate, aflate sub o atentă supraveghere și îndrumare, dar fără șansa de a beneficia de cursuri de specialitate sau învățământ artistic de scurtă sau de lungă durată. Realizarea expoziției sub egida Senatului României, prin Comisia drepturile Omului și a Consiliului de Monitorizare, reunește eforturile organizatorice ale tuturor celor implicați și în mod special prin contribuția participativă a mai multor centre rezidențiale și constituie o premieră atât pentru publicul larg cât și pentru specialiști, deoarece atât de multe lucrări de artă provenind din centrele rezidențiale amintite nu au fost niciodată expuse.

            Pictura expozanților a luat naștere printr-un mod aproape miraculos, ei făcând parte dintre acei artiști, care își desfășoară în mod susținut și autonom propriul univers, poate uneori într-un mediu chiar ostil lor, (și aici mă refer la neșansa de a picta în aer liber, asemenea impresioniștilor sau sub cupola unor mari și renumite muzee, unde tinerii artiști învață taina și lecția marilor maeștrii), fără să își risipească energiile căutând acceptarea. Realismul lor unic este o meditație continuă asupra vieții cu toate încercările ei, stând însă cu demnitate și dârzenie față în față cu ea. Lucrările lor privesc cu iubire și empatie Omul prezentului și exprimă sugestiv metamorfozele acestuia sub greutatea timpului. Figurile umane expresive sau cele simbolice ori cele animaliere impresionează privitorul prin forța lor sugestivă elementară.

            Printre temele ce explorează principalele probleme existențiale, regăsim problematica familiei și a maternității, dar și imortalizarea mai multor tipuri și ocupații umane contemporane, ca o reacție la evenimentele și problemele actuale. Așa cum spuneam, arta expozanților este centrată pe oameni (și Sfinți, ca formă a desăvârșirii supreme), transformându-se în adevărate autoportrete spirituale, oferind plăcute surprize transformate în virtuți, motiv pentru care sperăm ca această expoziție să deschidă noi căi interpretative a operelor lor, ca o pledoarie pentru libertatea creativă dar și ca un pas pentru un nou orizont al unei vieți cât mai sigure și independente, ca perspectivă a integrării depline în societate. Expoziția reprezintă Cântecele Toamnei, ale Dragostei și ale Melancoliei într-un concert expozițional și dialog artistic inedit. Forța poetică a imaginii se transformă într-un adevărat paliativ sufletesc, prin care expozanții ne surprind cu creativitatea lor fiind realmente pasionați de Artă, pictura devenind realitatea ei. 

           Lucrările au o compoziție autentică rafinată, sau abstractă, cu elemente suprarealiste, devenind o adevărată călătorie a simțurilor prin conținutul emoțional al culorilor. Lucrările îmbină desenul cu pictura, dimensiuni și texturi diverse, poate unele fiind realizate sub presiunea contextului pandemic fiind sau devenind în același timp o adevărată cale de evadare în sau din intimitate. Expoziția este în același timp și o reflecție asupra mediului existențial din centre și a relației sale unice cu timpul, adaptând perspectiva poetică a artei contemporane mereu racordată unui ”prezent în continuă formare” așa cum spunea Barry Schwabysky în antologia sa intitulată ”The Perpetual Guest” (Invitatul Perpetuu). Materialitatea lucrărilor indică o voință aparte a generației artistice existente în centre, de depășire a unei condiții marginale, periferice, atât din perspectivă individuală cât și colectivă, oferind o imagine de ansamblu dar și de perspectivă asupra trecerii timpului.

         

 La acest eveniment expozițional se disting câteva figuri emblematice prin numărul și calitatea lucrărilor prezentate, și mă refer în mod special la MĂNĂILĂ  VALENTIN  –  (Dărmănești – Bacău) care se prezintă publicului prin existența temelor picturale preferate (portrete, figuri, nuduri, etc) și unde lucrările expuse sunt rezultatul unor aprofundări artistice de lungă durată ce oglindesc iubirea autorului pentru natură.

           Un alt artist important prezent în expoziție, JAKAB TIBERIU – (Tigveni – Argeș) este definit ca fiind un plural anacronic, cu propria originalitate, unic, dar nu în felurile în care unici sunt mulți, cordial și cu naturalețe retras în propriul timp și propria lume rânduită chibzuit, dar jucăuș, este ceea ce se poate numi ”artistul din turnul de fildeș”, lipsit de aura de spectaculozitate a excentricului, însă fertil și efervescent creativ. Lucrările prezentate au adesea o atmosferă lirică în tonalități pastorale, întrepătrunsă cu impetuozități cromatice și textură, ce amintesc de zonele post-impresioniste sau chiar expresioniste ale avangardei. Tiberiu Jakab se apropie cu blândețe de subiectele pe care le pictează, dar pe care mersul lumii le-a făcut deja desuet exotice, în același timp cu calmă seriozitate și umor de o tandră finețe.

           NICOLAE  MARIUS  HĂMBĂȘAN  – (Dumbrăveni – Sibiu) atunci când lucrează, nu face decât să realizeze lucrări care îi stârnesc pasiunea și interesul total. E dinamic și subiectiv aproape exploziv, se reprezintă involuntar pe sine, lucrările sale devenind un autoportret spiritual plin de emoție și orgoliu creativ, fără să poarte gândul eventualului beneficiar (cumpărător). În special nu se adresează plasticienilor, ci iubitorilor de frumos. Extraordinarul, pentru Nicolae Marius Hămbășan, este nu numai ceva ce iese din obișnuit, este chiar o pedeapsă. Ce este extraordinar nu mai poate fi firesc. Normal, ordinar, bazic, obișnuit, firesc sunt sinonime pentru Marius Nicolae Hămbășan și reprezintă un Ideal. 

COȘOVANU  DANIELA  – (CABR- O nouă șansă -Todirești) ne prezintă lucrări remarcabile prin virtuțile picturale și finețea desenului, afirmându-și expresivitatea tridimensională și eminamente cromatică, cu tușe fine ce conferă trasee interesante, contribuind la construirea unor atmosfere speciale marcate prin echilibru, coerență și spontaneitate. Lucrările sale au o poveste aparte, ce reflectă cunoașterea de sine, prin atmosferă și culoare.

În același registru cromatic și compozițional se înscriu cu succes și lucrările artiștilor CHIȘCĂ  IOAN (Sasca Mică), PETRULEAC  ȘTEFAN  ADRIAN (Todirești), și chiar icoanele realizate cu migală și dăruire de CARMEN  MORARU (Sasca Mică). 

          O surpriză valorică aparte, o adevărată revelație o reprezintă cele două artiste remarcabile și de mare perspectivă artistică, demne de laudă și interes privind etapele creative viitoare, în persoana artistei GEMĂNARU ȘTEFANIA – „Bicicleta cu Flori” și a colegei sale, VOICILĂ LILIANA – ambele de la CRRN Horia, care a prezentat lucrarea ”Cuplu cu baloane” și ”Pisica Calico”, toate acestea fiind lucrări de top, sau ceea ce numim Best of Show. Aștept cu interes viitoarele lucrări, care să le certifice valoarea și propulseze chiar și la marile Case de Licitații din țară sau străinătate. Am convingerea și certitudinea că evoluția lor se poate transforma în consacrarea artistică definitorie, iar această expoziție intitulată sugestiv ”IEȘIREA DIN LABIRINT” să fie pentru ambele ”Un nou început” !. Le felicit cu multă admirație din toată inima.

           Închei admirativ această incursiune expozițională ce ni se relevă ca o sinteză în imagini, devenind prin diversitate un tot unitar, o operă remarcabilă și contemplativă despre natura umană și despre potențialul creativ al acesteia, pentru că nu trebuie să uităm că partea cea mai importantă a fericirii se naște din conștiința faptului că ești iubit și chiar apreciat. Pentru că așa cum spunea Sfântul Bernard de Clairvaux ”Există o singură măsură a Iubirii; aceea de a Iubi fără măsură.” 

           Sincere felicitări și mulțumiri cordiale tuturor celor care au inițiat, organizat și realizat această frumoasă expoziție eveniment de la Senatul României cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități 2021. 

Prof. dr. Gheorghe Aștileanu  –   Vicepreședinte la Consiliul de Monitorizare 

Sari la conținut