Guvernul alocă 51.200.000 lei pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, în perioada 2018-2020, 4 aprilie 2018

Guvernul alocă 51.200.000 lei pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, în perioada 2018-2020

Guvernul a aprobat astăzi alocarea a 51.200.000 lei pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, în perioada 2018-2020, prin Programul de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Programul de interes naţional, care are ca scop reducerea numărului de persoane cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării, prin crearea de servicii specializate în comunitate, se va desfășura timp de 3 ani, cele 51.200.000 lei fiind alocate astfel:

– 10.240.000 lei în anul 2018;

– 30.720.000 lei în anul 2019;

– 10.240.000 lei în anul 2020.

Implementarea programului se realizează la nivel județean de către DGASPC în parteneriat cu ONG-uri și, după caz, autorităţi publice locale, care pot pune la dispoziție spațiile necesare dezvoltării infrastructurii.

Dezinstituționalizarea este un obiectiv asumat politic atât la nivel european cât și național, rezultatele urmărite fiind:

– reducerea cu minim 244 a numărului de persoane adulte cu dizabilităţi din instituțiile de tip vechi;

– creşterea numărului de locuinţe protejate cu 61;

– creşterea numărului de centre de zi cu 38 (de serviciile acestora vor beneficia persoane adulte cu dizabilităţi din comunitate şi din locuinţele protejate);

– creșterea numărului de centre respiro/centre de criză cu 8 (de serviciile acestora vor beneficia persoane adulte cu dizabilităţi din comunitate şi familiile acestora);

– atragerea mai multor DGASPC-uri în procesul de dezinstituționalizare.

Informații suplimentare:

Pentru perioada de programare 2014-2020, România îşi propune să asigure tranziţia de la un sistem bazat pe îngrijiri de tip rezidenţial la unul bazat pe servicii alternative comunitare, care, în prezent, sunt insuficient dezvoltate.

In intervalul 2015-2023, România şi-a asumat ca indicator de rezultat dezinstituționalizarea a 1.300 persoane adulte cu handicap (reducerea de la 16.411 la 15.111), dintre care 516 persoane prin finanţare din fonduri europene, iar restul prin finanţare naţională.Mărime font