ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA EXPERTILOR INDEPENDENȚI PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR DE MONITORIZARE ÎN INSTITUȚIILE SUPUSE MONITORIZĂRII CONFORM LEGII NR. 8 DIN 2016