Anunț întrerupere concurs de recrutare pentru functia publică de conducere de sef serviciu din cadrul Serviciului de monitorizare si reluarea procedurii de concurs