Anunț concurs de recrutare pentru funcția publică de conducere de șef serviciu grad II

ANUNT CONCURS DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE CONDUCERE DE SEF SERVICIU GRAD II

Anexa nr. 3 – Formular de înscriere